Visit DermWeb  Hair   
   Alopecia totalis

Alopecia totalis

Alopecia totalis affecting 100% of the scalp.

Close Window